Børne- og Kulturchefforeningen har afgivet følgende høringssvar til høringen vedrørende udkast til bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse.

BKF er af den opfattelse, at det er positivt, at der nu foreligger konkrete planer for den kombinerede ungdomsuddannelse.

BKF har tidligere påpeget det problematiske i, at EUD-reformen er kendetaget ved korte tidsfrister fra lovbehandling til implementering.

BKF betragter den kombinerede ungdomsuddannelse som et godt bud på et uddannelsestilbud til en gruppe af unge, som på grund af de kommende adgangskrav til EUD, ikke har forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

BKF mener, at bekendtgørelsens betragtninger om kvalitetssikring af den kombinerede ungdomsuddannelse er vigtige elementer, som kan bidrage til, at målgruppen får størst muligt udbytte af uddannelsesforløbet.

BKF noterer med tilfredshed, at der tilknyttes følgeforskning og evaluering af den nye uddannelse, da det er vigtigt at dokumentere effekterne og sikre vidensdeling på tværs af ungdomsuddannelserne.

BKF ser frem til at følge erfaringerne med at etablere udbudsområder, som afspejler lokale erhvervstemaer.

BKF bakker op om, at det er Ungdommens Uddannelsesvejledning som afgør, om ansøgere til den kombinerede ungdomsuddannelse er i målgruppen for uddannelsen.