Høringssvar vedrørende forslag om kombineret ungdomsuddannelse


Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF er i udgangspunktet positivt stemt for, at der gøres en indsats for at få alle med på uddannelsesvognen, således at 95% -målsætningen fortsat søges realiseret.

Desværre er det uklart, hvordan endnu et uddannelsesforløb med et snævert fokus og en snæver målgruppe skal løse den pågældende opgave.

Børne- og Kulturchefforeningen er fortsat af den opfattelse, at man betragter hele ungdomsuddannelsesområdet under ét, i stedet for at fortsætte med lappeløsninger og sektorinitiativer.

Lovforslaget kan i nogen grad læses som, at der nu lanceres en ny uddannelse til en form for ”uddannet ufaglærthed”, hvilket vil være en ”nyskabelse” for unge på det danske arbejdsmarked. En nyskabelse BKF ikke har været med til at frembringe.

Samtidig vil vi gerne her gøre opmærksom på, at tiden er inde til at se på de mange særordninger inden for ungdomsuddannelserne under et. For med de mange initiativer inden for ungdomsuddannelsesområdet, er vi snart i hus med kvantitativt at opfylde 95% målsætningen. Men tiden er ved at være inde til, at vi også tager en nærmere drøftelse af kvaliteten og samspillet i de tilbud, som er med til at tilføre de sidste procent i opfyldelsen af det nationale mål.