Foreningen har afgivet høringssvar til:

Ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, ny forretningsorden for Ankestyrelsen og ændring af en række øvrige bekendtgørelser i forlængelse af lovforslag L 158 om forenklet klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Børne – og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

BKF ser mulighed for, at der fremover vil blive mere ensartet behandling af klagesager, og noterer, at der i hvert fald ikke er tale om mere bureaukratisering.

BKF ser frem til kortere sagsbehandlingstider ved behandling af klagesager til gavn for udsatte og handicappede børn, unge og deres familier.