Høringssvar vedr. Tilbudsportalen og revision af regnskaber for private tilbud


Børne- og Kulturchefforeningen her sendt nedenstående svar på høring vedr.:

 

Udkast til Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn

Børne– og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Tilbudsportalen
BKF finder, at Tilbudsportalen bør indrettes så kommunerne kan søge på og få et overblik over plejefamilier i nærområdet. Det er nødvendigt for at understøtte kommunernes og lovens ønske om nære tilbud til børn og unge i lokalområdet.

Hvis denne søgefunktion ikke findes, vil det være svært at bevare det ønskede overblik over plejefamilier beliggende lokalt. Endvidere bør der være en søgefunktion, hvor det er muligt at få et overblik over plejefamilier, som kan modtage børn akut.

Tilbudsportalen har været i funktion i næsten 6 år og alle børnesygdomme og indkøringsvanskelige bør være overstået. Efter BKFs opfattelse giver det anledning til overvejelser om undersøgelse og evaluering. I hvilket omfang anvendes

Tilbudsportalen til formålet? Og er der et fornuftigt forhold mellem Tilbudsportalens omfattende bureaukrati og de fordele kommunerne har ved, at portalen eksisterer?

Revision af regnskaber
BKF anbefaler, at det bliver præciseret, at dokumentation i forhold til budget og regnskab skal være offentlig tilgængelig.

 

Med venlig hilsen

Christian L. Hansen, Bestyrelsesmedlem og formand for netværk Børn & Familie

Eventuelle henvendelser til:
Formand for bestyrelsen Eik Møller (tlf: 2345 7730 /eimo@balk.dk)
Formand for Børne- og Familienetværket Christian L. Hansen (tlf: 51 51 24 78 / clha@aabenraa.dk)