Indkaldelse til Gneralforsamling 2019


Kære medlem

Børne- og Kulturchefforeningens afholder generalforsamling torsdag d. 14. november 2019 kl.15.45 på Nyborg Strand.

Foreløbig Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskab
  Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2018
 5. Indkomne forslag
  Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er torsdag d. 17. oktober kl. 12.00, på mail bkf@bkchefer.dk.
 6. Godkendelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 årPå valg er:
  Gorm Bagger Andersen, genopstiller
  Helle Støve, genopstiller
  Lars Sloth, genopstiller
 2. Valg af henholdsvis 1.,2. og 3. suppleant for 1 år
 3. Valg af Revisor for 1 år
 4. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
 5. Eventuelt