Offentliggjort på denoffentlige.dk

Chefforeningerne: Det skal fortsat være attraktivt at være offentlig leder
af hovedbestyrelserne i Foreningen af Socialchefer og Børne- og Kulturchefforeningen 

Som offentlige ledere stiller vi gerne op til det servicetjek af vores evner og kompetencer, som ledelseskommissionen lægger op til. Vores ambition er helt på linje med regeringens – at sikre den bedst muligt ledelse af offentlige sektor.

At være leder i den offentlige sektor i dag er en position, som kræver en høj grad af økonomisk og faglig ansvarlighed. En position, der både sikrer borgernes rettigheder og fastholder tilliden til vores velfærdssystem. Fremtidens offentlige sektor har brug for ledere, der kan og tør løfte ledelsesopgaven, der rummer styring, men også faglig passion og innovation.

Læse hele indlægget her