Inspiration til skolebestyrelser


KL-inspirationsmateriale om samarbejde med skolebestyrelserne om en ny skole.

Folkeskolereformen betyder nye rammer for og nye opgaver til skolebestyrelserne. Det har ikke kun betydning for skolebestyrelserne selv men også for kommunalbestyrelser og forvaltninger.

KL har udarbejdet et inspirationsmateriale til forvaltninger, kommunalpolitikere og skoleledelser om samarbejdet med skolebestyrelserne om en ny skole. Find materialet herInspIn