Interview Agi Csonga, direktør i SFI og formand for Rådet for Børns Læring.

Oplægsholder ved Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde.

To danske dogmer
Læringsfeltet er her i Danmark ofte præget af to dogmer, der for ofte forhindrer os i nå de resultater vi ellers kunne nå. At læringens bløde dimensioner ikke for alvor kan måles. Og at involveringen af de direkte interessenter kan finde sted uforpligtende og sådan nærmest for sjov.
Det siger direktør i SFI og formand for Rådet for Børns Læring, Agi Csonga.

–       Brenda Taggarts enorme forskningsindsats i Storbritannien viser med al ønskelig tydelighed, at man sagtens kan måle på alle de såkaldt bløde dimensioner, der jo har stor betydning for læringen. Det relationelle, forældresamarbejdet etc. Jeg tror det er helt afgørende, at vi har et perspektiv, der ikke bare handler om ressourceanvendelsen fra kl. 8-16, men reelt betragter den læring, der former hele mennesker.

Det relationelle?  
–       Ja, det helt afgørende, at vi både i den politiske ledelse og i det konkrete møde med børnene og de unge anerkender, at både ledelse og læring handler om fællesskab. Børns læring handler om miljøet hjemme i familien – forældrene og de fagprofessionelle skal derfor samarbejde langt mere fremadrettet om udvikling af gode læringsmiljøer. Det handler ikke bare om forældremødet, hvor forældrene informeres og laver lidt kreativ hygge sammen på blå stue. Det handler om at tildele ikke mindst forældrene en reel rolle for innovationen og for udviklingen af fx dagtilbud og institutioner.

Af Kresten Schultz-Jørgensen