Interview: Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår


Interview: Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår.

Deltager ved Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde.

Vil I dialogen – eller si´r I det bare?
Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, kan høre de nye toner. De kommunale chefer vil gerne samarbejdet og samskabelsen med velfærdssektorens interessenter. De siger de i hvert fald.

’Men jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt de kan levere varen. De kommunale forvaltnings- og organisationsmodeller har jo en inerti indbygget, der betyder, at vi som eksterne interessenter nødvendigvis skal passe ind i de strukturer og processer, der allerede findes.’   For Rasmus Kjeldahl er det gode spørgsmål, hvorvidt systemet vinder, eller om nye styrings- og ledelsesformer reelt kan opbygges. Nødvendigheden er der nemlig:

’Feltet behøver organisationernes kompetencer og børnenes oplevelser. Det kræver efter min mening ligeværdige møder, hvor den reelle co-creation bygger på helt nye tilgange til forvaltning og styring.  Fint at snakke om dialog. Men det kræver en revolution i forhold til de seneste tiårs éndimensionelle styringstænkning.’

Af Kresten Schultz-Jørgensen