Invitation til Projekt Digital Forandringsledelse


Ministeriet for Børn og Undervisning, Skolelederforeningen og KL inviterer samtlige kommuner til at deltage i projekt Digital forandringsledelse i folkeskolen. Projektet er en del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, og støttes af midler fra regeringens pulje til it i folkeskolen.

Indhold og formål

Projektet etablerer et nationalt netværk af skoleledere med det formål at udvikle og støtte skolelederne i den digitale omstilling af folkeskolen. Netværket skal konkret arbejde med at identificere, afprøve og udbrede initiativer og værktøjer, som understøtter en øget og forbedret anvendelse af it i undervisningen. Fokusområderne er derfor ledelsesforankring og faglig udvikling af it-didaktikken.

Det er også projektets formål at understøtte de igangværende initiativer om udvikling af markedet for digitale læremidler, så adgangen bliver nem og overskuelig for lærere og elever. Endvidere skal initiativer, som sikrer adgang til velfungerende it i undervisningen, understøttes.

Målgruppe

1 – 2 skoleledere fra hver kommune inviteres til at deltage i netværket. Vi søger skoleledere, som har interesse i og gennemslagskraft til at gennemføre et paradigmeskifte i tænkningen omkring anvendelse af it i undervisningen både på egen skole og i kommunens skolevæsen.

Skoleledernetværket oprettes ved årsskiftet og fortsætter til udgangen af 2014.

Første møde i netværket holdes 17. januar 2013 på Børsen i København. Indbudt er de tilmeldte skoleledere og deres forvaltningschefer.

Langsigtede mål

Netværkets arbejde skal skabe resultater på skolerne i form af forbedret undervisning. Der skal – gennem strategier og metoder til forankring af ny viden og implementering af it – opnås forbedret effekt i lærernes arbejde og i elevernes læring.

Det er vigtigt for arrangørerne, at projektet forankres i kommunens skoleforvaltning, så projektet i videst muligt omfang kommer alle kommunens skoler til gavn. Det er ambitionen, at de skoleledere der deltager i netværket, skal overføre viden fra netværket til kommunens øvrige skoler.

Det er målet, at alle landets kommuner deltager i netværket. Opfordringen er, at man drøfter perspektiverne i deltagelse i netværket med skolelederne, og senest 12. december 2012 tilmelder 1 – 2 skoleledere. tilmeld jer her

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til projektleder Michael Rasmussen på micrasmu@hotmail.com eller hos chefkonsulent Jacob Møller i KL – jcm@kl.dk