KL er i går kommet med et nyt udspil for kommune på området for udsatte børn og unge.
Et udspil med mange gode takter, men hvor Børne- og Kulturchefforeningen også savner referencepunkter til fx regeringens 2020 mål.

”Ingen kan nu længere være i tvivl om, at kommunerne anerkender ansvaret for at sikre, at alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. Sociale indsatser overfor børn og unge er investeringer i børnenes og Danmarks fremtid. Ikke blot udgifter i kommunale regnskaber,” udtaler formand for Børn og Kulturchefforeningen Rene G Nielsen, og fortsætter:

”KL’s udspil indeholder anbefalinger, der er baseret på erfaringer og aktiviteter, der allerede er i gang i en lang række kommuner. Nu bliver de formidlet til alle, så vi kan lære af hinanden. BKF så dog gerne, at der var mere fokus på opgaven med at skabe dokumentation for effekterne af indsatserne, og at der kan arbejdes for datagenerering på området”.

KL’s formand peger på behov for kommunalpolitisk mod, knofedt og handlekraft. Det vil BKF og de kommunale chefer gerne støtte op om.

”Men samtidig er det vigtigt, at handlekraften rettes mod indsatser, der rent faktisk virker for de udsatte børn og unge. Her har vi i høj grad brug for udvikling omkring evidens, effektmåling og dokumentation på tværs af kommuner og i et fællesskab mellem Staten, KL, forsknings- og vidensinstitutioner i ind- og udland, da vi må erkende, at de evidensbaserede metoder, der refereres til for hovedparten, er importeret og udviklet i en anden kontekst. Samtidig skal vi huske på, at det vi snakker om ofte er komplicerede sager, hvor sammensætningen og tyngden af problemstillinger er vidt forskellige. Derfor kan vi ikke bare lige finde den rigtige metode,” slutter René G Nielsen.

Yderligere information og kommentarer
Formand René G. Nielsen tlf. 24626743, e-mail: rene.nielsen@hedensted.dk
Eller foreningssekretær Anne Sofie S. Rasmussen
tlf. 4175 0660, e-mail: bkf@bkchefer.dk