Pressemeddelelse udsendt d. 24. april 2013 kl. 10.35

Lærerne skal fortsat være med til at udvikle folkeskolen

En anderledes hverdag venter i folkeskolerne landet over efter regeringens indgreb. Men det bliver en hverdag, som lærerne skal være med til at definere, lover Børne- og Kulturchefforeningen, der inviterer lærerne til samarbejde.

Skoleledere, der styrer skoler efter samlebåndsprincip med stopur og nidkær kontrol af lærernes indsats i stort og småt. Skræmmebillederne af, hvordan den nye hverdag i folkeskoler vil forme sig for lærerne, har været mange. Men der er ikke hold i dem, siger formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Flemming Olsen:

”Vi er på ingen måde interesseret i at indføre den slags ledelse – vi har ikke en fiks og færdig pakke klar, som lærerne skal indordne sig. I stedet ønsker vi i samarbejde med lærerne at udvikle den skole, der er bedst for børnene – det er dem, der skal i fokus”.

Ret til at lede

Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af kommunale chefer, der blandt andet har folkeskolerne og skolelederne som ansvarsområde, og Flemming Olsen lægger ikke skjul på, at foreningens medlemmer er glade for, at lederne i landets skoler får udvidede beføjelser:

”Hidtil har den enkelte lærer kunnet planlægge en stor del af sit arbejde selv; nu vil skolelederne i højere grad kunne beslutte, hvad der skal prioriteres. Det vil gøre det nemmere at nå målsætningerne om en bedre folkeskole”.

Den røde tråd

Skolelederne kan fremover definere, hvor meget tid lærerne skal bruge til at forberede sig i fællesskab. Lærerne har efter skolechefernes vurdering ofte valgt at bruge for lidt tid på fælles forberedelse, og forskning har vist, at den tit er druknet i at aftale praktiske gøremål – det kniber med at nå at få det faglige delt:

”Nu vil vi invitere lærerne til at udvikle den fælles forberedelse, så den bliver velfungerende. Skolen lykkes, hvis delelementerne danner en helhed, og der går en rød tråd igennem det hele. Når lærerne deler deres forberedelse og viden, bliver lærerteamet til en sådan helhed – til glæde for alle”.

Efteruddannelse

At omstillingen også bliver en proces og omvæltning for skolelederne, der skal være mindre administrative og træde i karakter som pædagogiske ledere, er Børne- og Kulturchefforeningen bevidste om:

”Vi er klar til at bakke skolelederne op og arbejde for, at de sikres efteruddannelse, som matcher det større ledelsesansvar. Og vi står på mål for, at de ikke får hældt flere opgaver på ovenfra. De skal have ro til at forfølge de nye mål, så vi opnår en bedre folkeskole”.

Yderligere information: Flemming Olsen, tlf. 3051 9897, flemming.olsen@herlev.dk