Skolelederforeningen har offentliggjort en medlemsundersøgelse, ser på deres medlemmers arbejdspres og hvad de egentlig bruger deres arbejdstid på.

Skolederforeningen har fået lavet en god og solid undersøgelse, som giver nogle både betryggende svar, men også svar, der giver anledning til opmærksomhed.

Skolelederne står i en meget kompleks ledelsesmæssig situation, hvor man stadigvæk er på første år med nye arbejdstidsregler og ny skolereform. Det er helt nye elementer i skolereformen, der skal udvikles. Der er helt nye arbejdsvilkår for personalet, der skal afprøves, og skoleledelse skal varetages med en klart mere pædagogisk involverende praksis. Det giver et øget pres på skoleledelsen.

Mange positive oplevelser Det er positivt at se, at undersøgelsen bekræfter billedet af, at skolelederne har taget opgaverne på sig, og at de trives i deres lederrolle og med deres lederopgaver.

Det er ligeledes godt at se, at 80% af skolelederne oplever, at de har fælles billede af opgaverne som forvaltningen.

Det er godt at se, at der trods meget uro om de nye arbejdstidsregler for lærerne på langt de fleste skoler opleves et godt samarbejde med tillidsrepræsentanten.

Skolederne lægger mange arbejdstimer i skolen Undersøgelsen viser samtidig, at der er behov for opmærksomhed på, at 60% af skolelederne arbejder rigtig mange timer. Den lette løsning er et svar med mere ledelsestid.

Det skal BKF ikke afgøre for den enkelte kommune, men vi må forstå, at skolen lige nu er inde i en forandringsproces, hvor gode løsninger findes over tid og ved at se på hvordan andre skoler har løst opgaven. Alt skal ikke udvikles fra bunden på hver enkelt skole. Vi skal lære af hinanden og tro på, at gode løsninger fra en skole godt kan tilpasses ens egen skole.

Mange kokke… Undersøgelsen viser også det, som BKF har påpeget flere gange, at “ der er trængsel på midtbanen”. Det vil sige, at der er rigtig mange aktører på banen med gode initiativer om uddannelse mv.

Problemet er bare, at kommuner og skoler kun bliver kompenseret for uddannelsesomkostninger og ikke vikaromkostningerne.

Det er en stor udfordring i en tid, hvor nogle skoler samtidig oplever en stigning i sygefraværet. I BKF har vi en tro på, at lærernes ja til OK15 kan hjælpe os den rigtige vej, så vi kan få fokus på sammenhængen mellem skoleudvikling og arbejdsmiljø.