Bestyrelsen for Børne- og Kulturchefforeningen har nu konstitueret sig.

Fordelingen af næstformands- og netværksformandsposterner er blevet således:
Ekstern næstformand: Jan Henriksen, Direktør i Middelfart Kommune
Intern Næstformand og kasserer: Henrik Beyer, Direktør i Herning Kommune
Formand for Kultru go fritidsnetværket: Ellen Drost, Kulturchef i Odense Kommune
Formand for Skolenetværket: Gorm Bagger Andersen, Skolechef i Frederiksberg Kommune
Formand for Dagtilbudsnetværket: Heidi Bekcer-Rasmussen, Direktør i Frederikshavn Kommune
Formand for Børn og Familienetværket: Ane Stallknecht, Fagcenterchef i Kalundborg Kommune
Formand for Ungenetværket: Christian L. Hansen, Chef for social service og familier i Halsnæs Kommune