Kulturminister Marianne Jelved udsendt d. 27. juni et brev til kulturregionerne, hvor hun opfordrede til dialog om de kommende Kulturaftaler. BKF sendte i starten af juli bemærkninger til ministerens brev, hvor vi efterlyste en præcisering af dele af brevets formuleringer. Vi opfodrede også ministeren til at udsætte svarfristen fra 10 .august til 15. september. BKF har nu modtaget svar på vores brev.

 

Hovedtræk af Børne- og Kulturchefforeningens brev sendt d. 3. juli:
  • BKF ønsker større tydelighed om ambitionerne for de regionale kulturaftale fremadrettet
  • Forlængelse af svarfrist far 10. august til 15. september. grudnet brevets sene udsendelse ift. sommerferien
  • Hvad der menes med henholdsvis temaer og indsatsområder
  • Hvis der menes, at temaerne ”børn og unge” og ”arkitektur” er lig med indsatsområder, mener vi, at det vil være vanskeligt og begrænsende for kulturregionerne, hvis de skal lægge sig fast på netop de to områder.

Læs hele BKF’s brev her

 

Hovedtræk af Kulturministerens svar:
  • Af hensyn til den videre proces, kan fristen ikke udsættes. De det så ikke vil være vanskeligt at nå forhandlingerne om de kommende kulturaftaler inden kommunerne skal behandle deres budgetter i efteråret.
  • Mht. præcisering af tema og indsatsområder: Temaerne er overordnede og kendetegnende for flere kulturaftaler på tværs af regionerne, mens indsatsområder knytter sig til konkrete områder. F.eks. kunne temaet være børn- og unges møde med kultur. Indsatsområdet kunne i en region være temadage om moderne dan i alle 5. klasser på skolerne i kulturregionen. Mens en anden region kunne vælge at oprette et antal musikværksteder for unge.

Læs hele ministerens svarbrev her