BKF beklager, at det har været nødvendigt for KL at meddele og iværksætte en lock out af folkeskolens overenskomstansatte lærere. BKF anerkender naturligvis, at det er et lovligt kampskridt i den danske model, men det er alligevel beklageligt, at det er nødvendigt. BKF er enige i KLs hovedsigte med lock outen, at det skal være skolelederen, der leder og fordeler arbejdet – ligesom det foregår på alle andre område af arbejdsmarkedet. BKF håber, der snarest findes en forhandlingsløsning, således at vi alle kan komme videre med udviklingen af folkeskolen