Børne- og Kulturchefforeningen deltager i en række debatter under Folkemødet.

Følg desuden vores deltagelse på Folkemødet via opdateringer på BKF’s Linkedin side

Mød os her:

Tid    Arrangør    Emne Debattør
   Tors: 15-16  SL    Sociale investeringer og tidlige indsatser    Ane Stallknecht
    Tors: 15.30-17  SSP- samrådet   Debat af Ungeprofilen Christian L. Hansen
 Fre: 8.50-9.45  Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsringen Hvad karakteriserer den gode ankomst for børn og unge:
Hvad skal de lære? Og hvor skal det foregå?
Ellen Drost
 Fre: 12-13  Videnspædagogisk aktivitetscenter  Den åbne skole i virkeligheden Jan Henriksen
 Fre: 13-14  Egmontfonden   Anbragte børns skolegang    Ane Stallknecht
 Fre: 13-14  BUPL    Når manualer og målstyring erstatter den faglige vurdering    René Nielsen
 Fre: 15-16    BUPL-lederforening  Ledelsesspænd og faglig ledelse    Jan Henriksen
 Lør: 10-11  KL  Skilsmisse: ”Kommer kærlighed kommunen ved?” Ane Stallknecht
 Lør: 10-11  PD Academy  Styringsmodel på anbringelsesområdet René
Lør: 12-13  Danske Erhvervsskoler Hvordan får vi flere til at tage en erhvervsuddannelse Christian L. Hansen
Lør: 15-16 FOA Ressourcer til udsatte børn    Jane Henriken