Ny overenskomst for lærerne giver fundament for godt samarbejde


Børne- og Kulturchefforeningen noterer sig med stor tilfredshed, at KL og DLF har indgået forlig om ny overenskomst.

Som kommunale chefer med ansvar for folkeskolen, glæder vi os over, at vi nu har et stærkt fundament for at skabe en endnu bedre folkeskole gennem et styrket samarbejde mellem alle folkeskolens parter.

Det er særligt glædeligt, at overenskomstfornyelsen omfatter en fælles forståelse, der skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres opgave.

Der er stort behov for, at man nu lokalt i kommunerne tager dette forlig til sig, og får sat rammerne for den lokale dialog mellem parterne.

Vi har alle en meget stor interesse i at se fremad, og få talt folkeskolen op, så den lokale folkeskole fortsat er alle børns og forældres naturlige førstevalg.

 

Yderligere information: Formand for BKF Eik Møller, tlf. 2345 7730, e-mail: eimo@balk.dk