Styregruppen for skoleledelse har i dag fremlagt kompetencemål for de 12 pejlemærker for kompetenceudvikling af ledere i folkeskolen.

Som en del af folkeskolereformen er der nedsat en styregruppe, der skal arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling af skoleledelser og kommunale forvaltninger. Gruppen består af repræsentanter fra KL, Skolelederforeningen, Børne og Kulturchefforeningen, og Undervisningsministeriet. Der er afsat en statsligt finansieret pulje på i alt 60 millioner kroner i årene 2013-15 til efteruddannelse.

Tidligere på året kom styregruppe med 12 pejlemærker for kompetenceudvikling for ledere i folkeskolen.

Siden har de arbejdet videre med pejlemærkerne, har nu udarbejdet kompetencemål og grupperet pejlemærkerne inden for syv ledelsesfelter.

Du kan her læse om de forskellige kompetencemål inden for de syv ledelsesfelter:

 

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside