KL har i samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen udarbejdet et inspirationsmateriale om ny praksis i folkeskolen.

Ny praksis i folkeskolen er blevet til i en proces, hvor forvaltningschefer, skoleledelser og medarbejdere har drøftet og indsamlet praksisnære eksempler og ideer på ny praksis i organisering af skoledagen, planlægning af læringsforløb, samarbejde i team og med forældre mv.

Ny praksis i folkeskolen er et fagligt inspirationsmateriale med en række forskellige ideer, der hver for sig og uafhængigt af hinanden kan inspirerer til at ændre praksis lokalt.

Partnerne bag materialet håber, at det kan inspirere og give anledning til lokal dialog om den store opgave, som alle kommuner og skolerne står med.

Læs mere og hent materialet her