Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL har udgivet inspirationsmaterialet ‘Læring i en varieret skoledag – Ny praksis i folkeskolen II’, som skal inspirere og understøtte ledelsernes arbejde med at omstille folkeskolen.

Inspirationsmaterialet, indeholder en lang række eksempler fra skoler over hele landet. 25 skoleledere og forvaltningschefer har bidraget og fortæller om deres erfaringer og udfordringer i forhold til at tilrettelægge en varieret skoledag fuld af læring og sikre god kommunikation og dialog om skolen og elevernes læring.

Materialet beskriver forskellige tilgange til samme tema, hvad enten temaet er tilrettelæggelse af skoledagen, kommunikation eller bevægelse i undervisningen.

Hæftet er inddelt i fire temaer:
* Tilrettelæg og organiser skoledagen
* Varier skoledagen
* Skab praksis i læring
* Kommuniker og skab dialog

Læs det fulde inspirationsmateriale her

Konference målrettet forvaltningschefer og skoleledere

Ud over inspirationsmaterialet resulterer samarbejdet mellem KL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen også i en konference målrettet skoleledere og forvaltningschefer. Den finder sted den 11. maj 2016 i Aarhus.

Man kan tilmelde sig konferencen ved at klikke her