Et nyt Nationalt Forum skal styrke dialogen mellem forskere, praktikere og udbydere af efteruddannelse. Målet er at styrke udbuddet af relevante kompetenceudviklingstilbud til skoleledere og forvaltninger.

Den nye folkeskole stiller nye krav til både skoleledere og forvaltninger. Derfor etablerer Styregruppen for Skoleledelse bestående af KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Undervisningsministeriet nu sammen med vidensmiljøer og udbydere af kompetenceudvikling et nationalt dialogforum, som kan være med til at kvalificere kompetenceudviklingsindsatsen for skoleledelser og forvaltninger.

Styrke udviklingen af praksisnære tilbud
Dialogforummet skal blandt andet styrke dialogen mellem forskere, praktikere og udbydere af kompetenceudvikling, så der bliver udviklet praksisnære, relevante og forskningsbaserede tilbud, der rammer de behov, som skoleledere og forvaltninger efterspørger.

Pejlemærker for kompetenceudvikling
Styregruppen for Skoleledelse har i den forbindelse bedt Dialogforummet om at udfolde pejlemærker for kompetenceudvikling, som styregruppen har udarbejdet, samt udvikle materiale, som skoleledelserne og forvaltninger kan anvende i udviklingen af folkeskolen i praksis.

Ledelsen skal drive den konkrete udvikling
”Folkeskolereformen lægger op til en række både organisatoriske og pædagogiske forandringer på skolerne. Regeringen har opstillet rammerne for den nye skole, men det er ledelserne, der skal drive den konkrete udvikling i samarbejde med medarbejderne. Derfor er det helt afgørende, at ledelserne har de rette værktøjer. Jeg ser frem til at følge arbejdet i Det Nationale Dialogforum,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Vigtigt at få alles viden i spil
”Jeg er glad for, at vi har fokus på den praktiske og nære kompetenceudvikling af skolelederne. Her er det vigtigt, at vi får alles viden i spil – både den teoretiske og praktiske – og samarbejder meget mere, end vi er vant til. Vi har en stor opgave foran os, som vi glæder os til at komme i gang med at løse,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Alle parter er samlet
”Vi er glade for, at det er lykkes at samle alle parter – både udbydere og aftagere – om et fælles fokus om ledelsesudvikling. Vi er glade for, at vi på den måde er med til at sikre, at de behov, vi ved skolelederne har, også vil blive leveret i praksis af udbyderne,” siger Claus Hjortdal, næstformand i Skolelederforeningen.

BKF glad for systematisk national dialog
”BKF er tilfreds med, at der nu etableres en systematisk dialog på nationalt niveau med vidensmiljøerne om kompetenceudviklingen af skoleledelser og chefer. Der er stort brug for at koble vidensmiljøerne og praksisfeltet tættere sammen. Det har længe været en af BKF’s mærkesager. Det er fortsat vigtigt at fastholde, at det er kommunerne, der afgør, hvilket kompetenceudviklingsfokus og hvilke kompetenceudviklingsforløb der er behov for lokalt. Fordelen er, at der nu er et nationalt ophæng og forpligtende samarbejde mellem de strategiske aktører på området,” siger Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

12 pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelse
Styregruppen for Skoleledelse har netop opstillet 12 pejlemærker for, hvilke kompetencer der er centrale for skolelederuddannelse og -udvikling af skoleledelser og forvaltninger. Første opgave for Det Nationale Dialogforum bliver at konkretisere pejlemærkerne for kompetenceudvikling.


Fakta om Det Nationale Dialogforum

Som led i udmøntning af midlerne har Styregruppen for Skoleledelse etableret et Nationalt dialogforum bestående af repræsentanter fra:

  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Copenhagen Business School
  • Professionshøjskolerne
  • COK
  • EVA
  • SFI
  • KORA

Det konkrete arbejde i regi af Det Nationale Dialogforum varetages af en arbejdsgruppe bestående af 3-4 personer valgt blandt medlemmerne af Det Nationale Dialogforum. Arbejdsgruppen skal operationalisere og udfolde pejlemærkerne for kompetenceudvikling med henblik på, at de kan danne udgangspunkt for den efterfølgende udmøntning af midler fra puljen til kompetenceudvikling af ledere i perioden 2013-2015.