Børne- og Kulturchefforeningen siger tak til alle deltager og oplægsholdere på konferencen Spotlight på Kulturaftalerne d. 6. 7. marts i Helsingør.

Vi håber I har fået inspiration til jeres videre arbejde med kulturaftalerne.

 

Som omtalt i den seneste udgave af BKF Nyt , så vil foreningen sammenskrive opsamlingen af udsagnene fra begge dages workshops. Det vil blive sendt til  både deltagere og Kulturstyrelsen, når det færdige resultat foreligger.

I kan her på downloade oplæggene fra konferencen:
Michael Thyrrestrup Pedersen – Nye Kulturelle Forvaltningsrum

Anne Mette Rahbæk, direktør Kulturstyrelsen

Trevor Davis – Fra Fællesaftaler til Fælles Udfordringer