Nyheder

Her kan du følge med i vores nyheder.

Indkaldelse til Gneralforsamling 2019

Kære medlem Børne- og Kulturchefforeningens afholder generalforsamling torsdag d. 14. november 2019 kl.15.45 på Nyborg Strand. Foreløbig Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetæller Formandens mundtlige beretning Regnskab Der aflægges regnskab for perioden 1.1 –...

BKF nyhedsbrev august

Kære BKF medlemmer Sommeren er ovre, og en ny politisk sæson er i gang. I det kommunale Danmark venter vi med en vis spænding på forhandlingerne mellem KL og staten om kommunernes økonomi, så vi kan komme i gang med budgetlægningen. Her kommer lidt læsestof til at...

Velkommen til de nye ministre

Børne- og Kulturchefforeningen hilser velkommen til den nye regeringen og de nye ministre for vores områder. Vi har sendt velkomstbreve til fire nye ministre, hvor vi byder dem velkommen og kort introducerer, hvad vi i BKF er optaget af i forhold til deres...

Region Midt: referat bestyrelsesmøde 7 juni

Bestyrelsesmøde fredag, den 7. juni 2019, kl. 12.45 Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding  Tilstede: Charlotte Houlberg, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Kirsten Blæhr, Thomas Reintoft og Chriss Mailandt-Poulsen Afbud:     Ejner Jensen, Claus Svold og Ulla Visbech...

Indmeldelse

Medlem – hvordan? Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der er ansat i en kommunal forvaltning med ledelsesansvar inden for foreningens fagområder.
Du kan læse mere om kriterierne for medlemskab samt ansøge om medlemskab her