Referat for generalforsamling torsdag d. 12. november 2015 kl. 16.00 på Best Western Hotel Nyborg Strand

 

 1. Valg af dirigent

Per B. Christensen blev valgt til dirigent

 

 1. Valg af stemmetæller

Regionsformændene blev valgt til stemmetællere

 

 1. Formandens mundtlige beretning

Foreningens formand René G. Nielsen afgav den mundtlige beretning .

Der var følgende kommentarer til den skriftlige beretning:

Kommentar fra Søren Thorborg, Køge Kommune: Tilsagn til KOMBIT brugerportal. Opfordrede foreningen til at have skarp opmærksomhed på højere pris, og uafklarede specifikationer af funktioner og prisudvikling under monopol status.
Formand René G. Nielsen svarede, at BKF er repræsenteret i styregruppen, at at opmærksomheden vil være der.
Gitte Løvgren, Formand for Region Sjælland: Opfordrer på vegne af regionen til, at der tages en drøftelse ledelsesudfordringerne for børn og familieområdet.
Formand René G. Nielsen svarede, at bestyrelsen er helt enig, og at det netop havde været et af punkterne til drøftelse med Socialstyrelsen.

 

 1. Regnskab Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2014

Næstformand og kasserer Lars Sloth gennem gik foreningens regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2014. Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller direktør Flemming Olsen, Herlev Kommune til æresmedlem i BKF.
Direktør Flemming Olsen blev tildelt æresmedlemsskab af foreningen.

 

 1. Godkendelse af budget for 2016, herunder fastsættelse af kontingent

Det forelagte budget blev vedtaget og medlemskontingentet blev fastholdt på 2100 kr. for 2016.

 

 1. Valg af formand for 2 år Bestyrelsen foreslår René G. Nielsen som formand

René G. Nielsen blev valgt til formand for 2 år.

 

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er:
Flemming Olsen, modtager ikke genvalg
Lars Sloth, modtager ikke genvalg
Jan Henriksen, modtager genvalg

Bestyrelsen indstillede genvalg til Jan Henriksen, direktør i Middelfart Kommune.

Formand for Region Nordjylland Jesper Carlsen indstillede Heider Becker-Rasmussen Direktør i Frederikshavn Kommune til bestyrelsen
Formand for Region Hovedstaden Inger Andersen indstillede Gorm Bagger Andersen, Skolechef i Fredensborg Kommune til bestyrelsen

Der var ikke andre kandidater, og de tre kandidater blev valgt til bestyrelsen.

 

 1. Valg af henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år

Nuværende 1. suppleant er Jan Henriksen, blev suppleret ind i bestyrelsen da Eik Møller trådte af som formand
Nuværende 2. suppleant er Per Høgh Sørensen, Ringkøbing-Skjern Kommune, modtager ikke genvalg

 

Region Sjællands bestyrelse indstillede Kim Dawartz Christensen, Næstved Kommune
Region Nords bestyrelse indstillede Morten Lund, Thisted Kommune
Region Midts bestyrelse indstillede Merete Villsen, Ikast-Brande Kommune
Region Syds bestyrelse indstillede Ejner Jensen, Nordfyns Kommune
Region Hovedstadens dagtilbudsnetværk indstillede Jette Frandsen Pedersen, Hillerød Kommune

Der blev omdelt stemmesedler. Der skulle stemmes på to kandidater og de afgivne stemmer fordelte sig således:

Kim Dawartz Christensen: 55 stemmer
Morten Lund: 54 stemmer
Jette Frandsen Pedersen 48 stemmer
Merete Villsen: 47 stemmer
Ejnar Jensen: 44 stemmer

Udleverede stemmesedler 124
Ugyldige 0
ialt afgivne stemmer 248

 

 1. Valg af Revisor for 1 år

Bjarne V. Hansen, Lolland Kommune blev genvalg

 

 1. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år

Jan Hermansen, Nyborg Kommune, blev genvalgt

 

 1. Eventuelt

Foreningens formand René G. Nielsen takkede afgående bestyrelsesmedlemmer Flemming Olsen go Lars Sloth for deres indsats i bestyrelsen.