Børne- og Kulturchefforeningen afholdt generalforsamling torsdag d. 14. november på Nyborg Strand. Her var der også valg til bestyrelsen, suppleanter, revisor samt suppleant revisor.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, Hanne Dollerup
  Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var to dage forsinket. Forsamlingen valgte at gennemføre generalforsamlingen, da foreningens vedtægter ikke har nogen bestemmelse om, hvad man skal gøre å sådan et tilfælde.

 2. Valg af stemmetællerRegionsformændene  blev valgt til stemmetællere.

 3. Formandens mundtlige beretningFormanden afholdte sin mundtligeberetning. Du kan læse den mundtlige beretninger her

 4. Regnskab
  Næstformand Lars Sloth fremlagde foreningens regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2018.
  Der var ingen kommentarer til foreningens regnskab

 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag

 6. Godkendelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent
  Budget 2020 blev enstemmigt vedtaget med en fastholdes af kontingentet på 2500 kr

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Alle 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, blev genvalgt til bestyrelsen
  Gorm Bagger Andersen, Helle Støve og Lars Sloth

 8. Valg af henholdsvis 1.,2. og 3. suppleant for 1 år 

  Gitte Løvgren, Claus Svold og Dennis Danielsen blev genvalgt som suppleanter


 1. Valg af Revisor for 1 år
  Jens Overgaard, Ballerup Kommune blev valgt 

 2. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
  Carsten Lund, Sønderborg Kommune, blev valgt 
 3. Eventuelt