Debatindlæg offentliggort i DKNyt d. 1. juli.

Børne- og Kulturchefforeningen har med interesse læst Venstres regeringsgrundlag og vi må konstatere, at ambitionsniveauet ikke har taget pusten fra de kommunale chefer.

Men et vagt regeringsgrundlag må så til gengæld åbne op for input og ønsker til, hvad den nye regering bør kaste sig over. For BKF ser vi flere områder inkl. kulturen, som kræver en ministers opmærksomhed fra dag et.

Vi skal have kulturaftalerne på plads

Den tidligere Kulturminister fik ikke afsluttet de regionale kulturaftaler, til stor beklagelse for kommunerne og de involverede kulturinstitutioner.

Vi har lige nu en uholdbar situation i mange kommuner rundt om i landet pga. de endnu ikke afsluttede regionale kulturaftaler. Vi opfordrer kraft Kulturministeren til at få lukket og underskrevet Kulturaftalerne hurtigst muligt. Lige nu driver kommuner og kulturinstitutioner tilbud, som vi faktisk ikke kender budgettet for. Det er ikke en holdbar situation.

Fokus på dagtilbud

På de kommunale børne- og kulturchefers vegne håber Børne- og Kulturchefforeningen, at den nye minister for børn, undervisning og ligestilling hurtigt får integreret dagtilbudsområdet i ministeriet. Det har desværre rykket frem og tilbage imellem to ministerier under den tidligere regering, hvilket har bevirket en træghed på området. Der er behov for, at dagtilbudsområdet får mere fokus og ikke lever i skyggen af folkeskolen. For al forskning viser, at en tidlig indsats skaber den største effekt for børns udvikling og evner i skolen og senere i livet.

Inklusion Kommunerne har arbejdet målrettet med inklusion, særligt siden det blev en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. I BKF ved vi, at der er mange gode erfaringer, men også nogle dårlige oplevelser. BKF hilser et serviceeftersyn af inklusionsindsatsen velkommen.
Debatten om inklusion bliver desværre nogle gange til en diskussion om elever, som egentlig ikke burde være i den almene skole og om ressourcer. I BKF mener vi, at denne debat er forsimplet og ufrugtbar. BKF vil opfordre den nye minister til at se på, hvordan vi udvikler fællesskaberne, så de bliver mangfoldige og rummelige. Vores stabile velfærdssamfund har behov for, at vi hele tiden værner om værdier som gensidig respekt – og de læres bedst gennem mangfoldige fællesskaber og i praksis. Så må vi selvfølgelig samtidig drøfte, hvad der skal til for, at det kan lade sig gøre. Det afhænger selvfølgelig af ressourcer, fleksibel organisering, adgang til specialviden, uddannelse, fysisk indretning, materialer, samarbejde, metoder, ledelse mv.
Det er glædeligt med den landspolitiske opmærksomhed, som kan vise retningen, men ansvaret er kommunalpolitisk og løsningerne er lokale.

Ja tak til sammenhæng For BKF er det også vigtigt at se, at regeringen sætter fokus på sammenhængen imellem ungdomsuddannelserne. For selv om de unge bliver dygtigere i vores nye folkeskole, vil der også være unge, for hvem et snit på 2 eller mere ikke vil være muligt. Som kommune har vi ansvaret for at sikre, at alle unge har et tilbud om en ungdomsuddannelse uanset deres gennemsnit, derfor skal vi sørge for, at vi ikke taber en gruppe af udsatte unge.

På med arbejdstøjet Så velkommen til de nye ministre. I går en travl tid i møde. I BKF ser vi frem til at godt samarbejde med den nye regering.