Børne- og Kulturchefforeningen fro regionhovedstaden afholdt bestyrelsesmøde d. 19. juni 2015 på Frederiksberg Rådhus

Afbud: Martin Tinning

REFERAT
1) Godkendelse af dagsorden,  Godkendt

2) Nyt fra netværkene

Dagtilbud:
Har afholdt møde omkring sygefravær, som i de fleste kommuner ligger på 7-8 %. Flere metoder og tilgange blev drøftet.
Det planlagte møde i maj blev udskudt til juni, og herefter aflyst pga. Folketingsvalg.

Familie:
Mange kommuner arbejder hen imod den svenske model. Overvejelser ift. hvordan der omstruktureres i de enkelte kommuner, og at der lige nu er hård kamp om de gode medarbejdere på området.
Metropol laver lige nu aftagerundersøgelser i kommunerne, og Arbejdstilsynet giver påbud i flere kommuner.
Næste møde planlagt til den 22. oktober, men flyttes evt.

Skole:
Nye mellemkommunale takster SFO/Skoler lægges snarest på foreningens hjemmeside.
Seneste møde blev afholdt den 12. juni. Netværket har drøftet skolestruktur, folkeskolereform og forståelsespapir/adm.grundlag ift. samarbejdet med lærerforeningerne.

Kultur- og Fritid:
Netværket har afholdt møde i juni, hvor Niels Righolt fra center for Kunst og Interkultur holdt oplæg.
Fokus på kulturaftalerne og inddragelse af det lokalpolitiske niveau. ”Sæt kulturen i spil” blev drøftet ift. bl.a. publikumsudviklingen.
Næste møde planlagt i august.

Direktør:
Ingen bemærkninger.

3) Nyt fra landsbestyrelsen
Sidste møde i Odense endte med gensidig orientering fra netværkene, da det officielle program blev aflyst.

4) Revision af vedtægter for BKF – Region Hovedstaden – proces herfor, herunder særligt bestemmelserne for netværksformænd
Vi foreslår, at fremover er det gældende, at netværksformændene vælges på generalforsamlingen. Inger finder den rigtige formulering, som godkendes på næste bestyrelsesmøde.

5) Udpegning af repræsentant fra BKF – Region Hovedstaden til uddannelsesudvalget for læreruddannelsen
Martin Tinning sidder i forvejen som formand i udvalget, hvorfor der ikke findes en erstatning for Inger Andersen, som udtræder af udvalget.

6) Fællesmøde Region Hovedstaden den 28. august 2015 Mødet afholdes i Helsingør, på Konventum (www.konventum.dk).
Den nye direktør på Museet for Søfart, Ulla Tofte, vil gerne give en rundvisning. Marianne undersøger om det kan ske fra kl. 9-10, hvorefter programmet på Konventum kører fra 10.30-12.00.
Frokost kl. 12, og derefter mulighed for møde i netværkene fra kl. ca. 12.30.
Forslag til oplægsholdere: Mette Holm er desværre forhindret.
I stedet satses på oplæg om 4-kommune (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby og Rudersdal) samarbejdet om synlig læring, med oplæg af Henning Bach Christensen, Rudersdal og Klaus Nørskov, Gladsaxe. Oplægget kunne bl.a. indeholde, hvordan et sådant fælleskommunalt projekt forankres politisk, og lokalt på institutioner og skoler.
Hvis ovenstående ikke er muligt foreslås oplæg ved Klavs Majgaard i forlængelse af has nye bog.

7) Fællesmødet for paraplyforeningen 2. oktober 2015
Fællesmødet afholdes igen på IDA, Kalvebod Brygge. Der er allerede fundet 3 oplægsholdere: Ulrik Kjær, Direktør i KL Kristian Wendelboe og Departementschef Sofus Garfield til emne omkring kommunestyrets udfordringer.

8) Eventuelt
Emne til næste fællesmøde kunne være rekruttering af medarbejdere i fremtiden – hvem, hvad, hvordan?