SFI har i dag offentliggjort en ny rapport om anbragte børn og unges trivsel.

Børne- og Kulturchefforeningen er glad for at se, at anbragte børns trivsel er øget.

Børnene og de unge er blevet spurgt om, hvorvidt de føler sig hjemme det sted de er anbragt. Hertil svarer to tredjedele, at de føler sig hjemme mens kun 7 % ikke mener, at de føler sig hjemme på anbringelsesstedet.

Selv om de anbragte børn og unge generelt tegner et positivt billede af deres trivsel, så er der udfordringer. For eksempel kniber det med den kulturelle kapital, der er med til at give forståelse for samfundet. Mange anbragte har ikke samme mulighed som ikke-anbragte for at læse bøger, følge med i nyhedsstrømmen eller for at tale med voksne om, hvad der foregår i samfundet.

I BKF er vi glade for at se, de anbragte børn og unge oplever, at de trives og har et hjem. For det er afgørende for en vellykket anbringelse at børn og unge trives. Derfor er det vigtigt, at vi bruger det gode resultat til en fortsat indsats overfor de anbragte børn, hvor der stadig er vanskeligheder med deres trivsel og læring

Undersøgelsen er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Læs mere om SFI’s rapport om anbragte børn og unges trivsel her