Arbejdsplan for skolenetværket 2013

I lyset af det af Regeringen fremlagte forslag til reform af folkeskolen kredse om følgende temaer:

1. Implementering af reformens del elementer, dvs.:

Det faglige perspektiv
Tovholdere Mikala og Marianne Stentebjerg

 • Hvordan får vi bedre kvalitet ud af mere undervisningstid uanset hvilke fag, der fokuseres på?
 • Hvordan kan vi skabe erfaringsudveksling vedr. den nye blok ”understøttende undervisning”?
 • Metodisk opmærksomhed, hvad virker bedre end andet?
 • Nye prøveformer

Kompetenceløftet
Tovholdere: Jesper Carlsen, Bjarne Hansen og Marianne Stentebjerg

 • Aktionsforskning skal være metoden, men hvad med andre metoder?
 • Ledelse (Jesper Carlsen og Bjarne Hansen)
 • Stort fokus på UC-ernes rolle (sammen med unge-netværket)
 • Korps af læringskonsulenter og ressourcecenter for folkeksolen (Marianne Stentebjerg og Mikala Jørgensen)

Afbureakratisering
Tovholdere: Bjarne Hansen og Charlotte Houlberg

 • Kvalitetsrapport 2.0 (gorm Andersen og Charlotte Houlberg)
 • Samme vedr. elevplaner
 • Oprydning i de mange faghæfter, som ingen bruger
 • Oprydning i gældende bekendtgørelse frem mod KV 2.0

2. Deltagelse i Partnerskab om Folkeskolen

 • Fra BKF deltager Flemming Olsen, Eik Møller, Gorm Andersen og Marianne Stentebjerg

3. Inklusion
Tovholdere: Gorm Andersen og Kirsten Meisner

 • Fortsat fokus på læringsmiljøer og trivsel i lyset af den nye og længere skoledag

4. Digitalisering

Tovholdere: Jan Henriksen og Jesper Carlsen

 • Fokus fra 2012 videreføres med forstærket fokus på ”forlagsproblematikken” og hvor vi med viden kan sandsynliggøre størst effekt på elevernes læring og præstationer

5. OK2013
Primær kontaktperson er Jan Henriksen med Bjarne Hansen og Marianne Stentebjerg som sparringspartnere

 • Dialog med KL og skolelederforeningen