Tema og netværksmøde 4. oktober

BKF Region Syddanmark indbyder til tema- og netværksmøde

Fredag den 4. okt. kl. 8.30-13.00/14.00 på Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

Tilmelding: Senest torsdag den 26. sep. på mail [email protected] med oplysning, om du deltager i frokosten.

 

Hele arrangementet er gratis.

Download programmet som PDF

Program

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst, kaffe og te
Kl. 9.00 – 10.00

Netværksmøder:

Kultur og fritid, familieområdet og direktørnetværket.

Tovholderne for dagtilbudsnetværket og skolenetværket aftaler hvilket netværk der holder møde ml. kl. 9-10, og hvilket netværk ml. kl.

Kl. 10.00 – 11.00

Inklusion, tildelingsmodeller og styring af det specialiserede område

Et kort oplæg om nogle af de analyser, som KORA har lavet på området. Bl.a. har vi undersøgt hvilke styringsformer, der virker på specialundervisningsområdet og hvordan man kan sammensætte en fordelingsmodel for midler til området, der dels kan imødekomme en mere fair fordeling af ressourcerne på tværs af skoledistrikter og som samtidig kan give incitamenter til at bremse brugen af segregeret specialundervisning og dermed udgifterne dertil.

Søren Teglgaard Jakobsen Projektleder KORA, Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Kl. 11.00 – 12.00

Inklusionsudvikling

– Oplæg fra Inklusionsudvikling: Hvad er Inklusionsudvikling og hvad kan Inklusionsudvikling bruges til, herunder kort om Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning – KORT oplæg fra et par af regionens samarbejdskommuner om deres mål i samarbejdsaftalen og begrundelser herfor, herunder drøftelse af interesse for netværk om nogle af samarbejdskommunernes mål/ fokusområder. – Præsentation af “Inklusionspartnerskaber” som et tilbud, hvis 3 kommuner finder sammen om et fælles tema, herunder drøftelse af hvad kommunerne kan bruge et partnerskab til, hvilke temaer I oplever som mest centrale samt konkrete tilkendegivelser om deltagelse. – Den fremadrettede dialog og hvordan vi bedst bruger hinanden (Inklusionsudvikling og BKF’s netværk Syddanmark) ift. gensidig udveksling af viden og erfaringer mhp. at kvalificere kommunernes samlede inklusionsindsats.
Specialkonsulent Dorthe Nørgaard m.fl. Ministeriet for Børn og Undervisning

Kl. 12.00 – 12.15  Frokost
Kl. 12.15 – 13.00 Nyt fra landsbestyrelsen og
de landsdækkende netværk?
Kl. 13.00 – 14.00  Netværksmøde: Dagtilbud eller skole

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie