DKNYT bringer i dag d. 6. maj debatindlæg fra Børne- pog Kulturchefforeningen om tilsyn med daginstitutioner og EVA’s rapport, som blev offentlig gjort i går.

At veje grisen gør den ikke tykkere

Flere konklusioner og udtalelser i debatten har ikke dokumentation i ny EVA-undersøgelse om tilsyn, påpeger børne- og kulturchefformanden

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop offentliggjort en undersøgelse af kommunernes tilsyn med kommunale og private daginstitutioner, og der har efterfølgende været god velvillige for kommentarer.

Lad os nu slå fast, at undersøgelsen ikke fortæller noget om daginstitutionernes kvalitet, og undersøgelsen fortæller heller ikke noget om kommunernes viden om daginstitutionernes kvalitet.

Undersøgelsen viser, at kommunerne fører tilsyn med daginstitutionerne, at tilsynet i nogle kommuner ikke indeholder alle elementer for et formelt tilsyn, at tilsynet i nogle kommuner ikke foregår systematisk (nok), og at tilsynet ikke har (tilstrækkelig) opfølgning.

Giver undersøgelsen derved belæg for udtalelserne?
Fra EVA, Anne Kjær Olsen: ”Forældre kan ikke være sikre på, at kommunen holder øje med, om kvaliteten i deres vuggestue eller børnehave er i orden”.

Fra FOLA’s formand Dorthe Boe Danbjørg , at forældrenes tryghed til institutionen hviler på usikkert grundlag.

Fra Charlotte Ringmose professor mso ved Aarhus Universitet: ”…fordi det er alt for nemt bare at komme afsted med den for ringe kvalitet, der er i mange daginstitutioner lige nu.”

Nej. Børne- og Kulturchefforeningen mener ikke, at undersøgelsen giver belæg for ovenstående udtalelser. Det er nogle konklusioner, der bygger på tolkninger af undersøgelsen, og som i deres dokumentation er dårligere end kommunernes tilsyn.

Der er gennem de sidste mange år sket en enorm kvalitetsudvikling på daginstitutionsområdet. Det kan og skal institutioner og kommuner være stolte af. Men vi er så absolut ikke færdige, og vi bliver det aldrig. Vi kan altid gøre det bedre, og vi kan altid blive kritiseret for ikke at gøre det godt nok.

Tilsyn skal give mening
BKF er enig med BUPL’s formand Elisa Bergmann om, at tilsynet skal give mening på institutionsniveau, og at vejen til positiv kvalitetsudvikling går gennem dialog. At veje grisen gør den jo ikke federe!

Hvad kan vi bruge EVA’s undersøgelse til?
Vi skal som kommuner tage undersøgelsens resultater til os, og vi skal vedkende os opgaven med, at tilsynet skal opfylde lovgivningen, at tilsynet skal indgå i kvalitetsudviklingen og at tilsynet skal være et aktivt element i den kommunale styringskæde.
EVA’s undersøgelse giver et godt grundlag for en kvalificeret og konstruktiv debat om, hvorfor, hvordan og om hvad tilsynet skal udføres. En dialog, som bør foregå i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Det er en debat, som BKF hilser velkommen og gerne deltager i.