Børne- og Kulturchefforeningen afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 15. november kl. 15.15 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Forslag til dagsordenen skal være formanden Ane Stallknecht i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 18. oktober kl. 12.00.

Kandidater til formandsposten skal være formanden Ane Stallknecht i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 18. oktober kl. 12.00.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskab. Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2017
 5. Indkomne forslag. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 18. oktober kl. 12.00. Forslag sendes til bkf@bkchefer.dk
 6. Godkendelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand for 2 år. Kandidater til formandsposten skal melde sit kandidatur til foreningens formand Ane Stallknecht på mail bkf@bkchefer.dk senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 18. oktober kl. 12.00.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  På valg er:
  Steen Lindgaard, genopstiller
  Ane Stallknecht, genopstiller
  Merete Villsen, genopstiller
  Pernille Salamon Halberg, er udtrådt af foreningen
 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
  Mette Høck Bostrup er udtrådt af foreningen og bestyrelsen. Derfor skal der vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år
 1. Valg af henholdsvis 1.,2. og 3. suppleant for 1 år
 2. Valg af Revisor for 1 år
 3. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
 4. Eventuelt