Hermed varsles ordinær generalforsamling torsdag d. 16. november 2017 kl. 14.45
Sted: Best Western Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5400 Nyborg.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 19. oktober kl. 12.00.

Foreløbig Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens mundtlige beretning
 4. Regnskab
  Der aflægges regnskab for perioden 1.1 – 31.12. 2016
 5. Indkomne forslag
  Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, hvilket er d. 19. oktober kl. 12.00
 6. Godkendelse af budget for 2018, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 årPå valg er:

Lars Sloth, modtager gerne genvalg
Gorm Bagger Andersen, modtager gerne genvalg
Marianne Stentebjerg, modtager gerne genvalg

 1. Valg af henholdsvis 1.,2. og 3. suppleant for 1 år

Nuværende suppleanter:
1. Suppleant: Marianne Stentebjerg, Nyborg Kommune, er blevet suppleret ind
2. Suppleant: Mette Høck Bostrup, Aabenraa Kommune
3. Suppleant: Søren Thorborg, Køge Kommune

9. Valg af Revisor for 1 år
Nuværende revisor er: Ejnar Jensen, modtager gerne genvalg

10. Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
Nuværende suppleant er: Kirsten Balle, Fredericia Kommune

 1. Eventuelt