Børne- og Kulturchefforeningen hilser velkommen til den nye regeringen og de nye ministre for vores områder.

Vi har sendt velkomstbreve til fire nye ministre, hvor vi byder dem velkommen og kort introducerer, hvad vi i BKF er optaget af i forhold til deres ministerområde.

Læs velkomstbrevene her:

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
Social- og Indenrigsminister Astrid Krag
Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen
Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen