Børne- og Kulturchefforeningen baserer sit arbejde på stærke netværk og er en aktiv faglig- og ledelsesmæssig interessent på børne- og kulturområdet.

Bestyrelsen udarbejder oplæg, der er dagsordenssættende på området. Vi indgår i den løbende dialog med ministerier og andre beslutningstagere på børne- og kulturområdet.

Foreningen er med til at sætte dagsordenen på en række tværgående områder på det kommunale område. Vi er repræsenteret i en række rådgivende udvalg i KL-regi og i forhold til ministerierne ligesom foreningens medlemmer ofte personligt udpeges til forskellige hverv på børne og kulturområdet.

Velkommen til Børne- og Kulturchefforeningen og  velkommen til et aktivt fagligt samspil med dine ledelseskolleger i andre kommuner.