BKF’s historie

Børne – og Kulturchefforeningen er en ung forening, men rødderne går langt tilbage.

Dele af foreningen kan dateres tilbage til 1965 hvor Skoledirektørernes Samråd blev oprettet. Helt fra begyndelsen blev der grundlagt et tæt og frugtbart samarbejde med ministerierne.

Sideløbende med Skoledirektørernes Samråd var der også De Ledendes Skoleinspektørers Samråd. I beskrivelsen af foreningens første ti år, som kan findes længere nede på siden, kan de ses, at de to samråd arbejder tæt sammen på flere områder og i 1985 blev det besluttet at lægge de to samråd sammen under et navn – Skoledirektørforeningen, hvor også viceskoledirektørerne kunne blive optaget.

På generalforsamlingen november 1993, blev der fremsat forslag til vedtægtsændringer, som gør skolelederforeningen til en forening  uden fagforeningsmæssig tilknytninger og dermed en endelig frigørelse fra Danmarks Lærerforening. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

I 1994 blev foreningen tilsluttet “Paraplyoprganisationen – Kommunale chefer i Danmark”.

I årsberetningen for 1995 fremgår det, at foreningen fremover vil beskræftige sig aktivt med kulturpolitik. Samtidigskifter titlerne for foreningens medlemmer så der i stigende grad er Forvaltningschefer, Børne- og kulturchefer, Skolechefer, Afdelingsleder og pædagogisk/administrative konsulenter.

I 1998 skifter foreningen navn til Børne- og Kulturchefforeningen, Skoledirektørforeningen og i 2004 blev ordet “skoledirektørforeningen” helt fjernet af foreningens titel.

Oversigt over formænd:

2014, marts: René Gotfredsen Nielsen, Hedensted Kommune, overtager formandsposten idet Eik Møller tiltræder nyt job som kommunaldirektør

2013 – 2014: Eik Møller vælges til formand på generalforsmalingen d. 14. November

2011 – 2013:  Flemming Olsen, Børne- og Kulturdirektør Herlev Kommune overtager formandsposten i maj og bliver formelt valgt til fomand på generalforsamlingen november 2011

2009 – 2011: Klaus Majgaard, Odense Kommune valgt til formand

2001 – 2009: Per B. Christensen, Næstved Kommune valg til formand

1993 – 2001: Bjarne Pedersen, Græsted-Gilleleje Kommune

1988 – 1993: Bendt Thuesen

1985 -1988: Skoledirektør Niels Jørgen Bisgaard, Herlev Kommune

Foreningen har 2 æresmedlemmer : Bjarne Pedersen (2001) og Per B. Christensen (2009)


I anledning af BKF´s 20 års jubilæum i 2005 blev foreningens historie beskrevet af henholdsvis tidligere skoledirektør Mogens Knudsen og tidligere formand Bjarne Pedersen.

De første 10 år:
Fhv. skoledirektør Mogens Knudsen: Et kort foreningsliv, men en lang historie
Skoledirektørforeningen 10 år. (Meget stor PDF-fil på 7,1 Mb)

De seneste 10 år:
Tidligere formand, direktør Bjarne Pedersen, Helsingør:
En forenings historie – et områdes udvikling  (PDF-format)