Her kan du følge med i referaterne til generalforsamlingerne.

Referat af generalforsamling 2018

Referat for generalforsamling torsdag d. 15. november 2018 Dagsorden Valg af dirigent Hanne Dollerup blev valgt Valg af stemmetæller Regionsformændene blev valgt Formandens mundtlige beretning Formand Ane Stallknecht aflagde den mundtlige beretning. Regnskab Der...

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Hermed indkaldelse til Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling torsdag d. 17. november kl. 14 på Hotel Nyborg Strand. Forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen dvs. torsdag d. 20. oktober kl. 12. Forslag til...