BKF ønsker at genetablere et sammenhængende ministerium for børn og unge


Pressemeddelelse

Børne- og Kulturchefforeningen ønsker at genetablere et sammenhængende ministerium for børn og unge

“BKF opfordrer Regeringen til at genetablere et sammenhængende ministerium for børn og unge ved den kommende ministerrokade, da det skaber de bedste rammer for udviklingen af fremtidens dagtilbud og folkeskole” udtaler Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Da regeringen ved sin begyndelse valgte at oprette et samlet ministerium for børn og undervisning, så Børne- og Kulturchefforeningen en unik og styrket mulighed for at skabe sammenhæng og kontinuitet i børns liv. Det åbnede for at gennemtænke sammenhænge mellem dagtilbud og skole og derigennem skabe en samlet strategi for børns læring.

”For skal vi høste de positive effekter af de seneste års fokus på læring og kvalitet igennem hele børne- og ungdomslivet, er det afgørende at holde fast i kontinuiteten og det fælles fokus på læring og kvalitet,” siger Eik Møller.

For selv om der fra Regeringens side blev talt om, at sammenhængen ikke måtte gå tabt da man flyttede dagtilbudsområdet til det nye Børne-, social- og integrationsministerium viser al erfaring, at jo flere sektorgrænser man etablerer, jo mere koordinering kræver det, og jo større er risikoen for at helheden går tabt.

”Derfor er det vigtigt, at regeringen nu vælger at gå tilbage til sin oprindelige gode tanke om at bevare en samlet lovgivning og regulering af dagtilbuds- og skoleområdet i ét ministerium. I de seneste år er der gjort meget for at skabe mere helhed i lovgivningen. For eksempel erstatter et samlet Råd for Børns Læring det gamle Skoleråd” siger Eik Møller.

Spørgsmål kan rettes til:
Formand Eik Møller, tlf. 2345 7730
Formand for Skolenetværket Flemming Olsen, tlf. 3051 9897
Formand for Dagtilbudsnetværket Lars Sloth, tlf. 2088 1180
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen, tlf. 5122 4496