Download printvenlig udgave

Børne- og Kulturcheferne advarer kraftigt om, at man på Christiansborg vælger den ”lette” løsning, blot at lovgive om at flytte tilsynet fra kommunerne.
”For ingen statslig myndighed har i dag tilstrækkelig kapacitet og børnefaglig ekspertise til at føre tilsyn med alle anbringelsesstederne for børn og unge. Den nødvendige børnefaglige ekspertise findes først og fremmest i kommunerne, og der vil gå lang tid før en statslig myndighed får samlet den nødvendige ekspertise”, udtaler Formand Flemming Olsen og fortsætter:
”Som ansvarlige chefer anerkender vi, at der har været triste og sørgelige enkelthistorier fremme i medierne i løbet af det seneste år, og hver af dem er en for meget. Dog skal man huske de mange børn og unge, der er anbragt, hvor det går godt, og hvor der derfor ikke er behov for at ændre lovgivningen”.
Børne- og Kulturchefforeningen appellerer derfor til, at man på Christiansborg bakker op om den kommunalreform, man besluttede i 2007, samt den proces der er i fuld gang, som følge af partnerskabet mellem Socialministeriet og kommunerne, med henblik på at kvalificere tilsynet.
For alle kommuner er aktuelt i gang med at give godkendelses- og tilsynsopgaven et hovedeftersyn. Det følger af den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem KL og ministeren for et halvt år siden. Kommunerne arbejder helt konkret med, hvordan tilsynet kan styrkes, ved at man arbejder sammen på tværs af flere kommuner.
Der er således fra ministeren såvel som fra kommunerne stærkt fokus på at
kvalificere tilsynet. Det helt centrale er at sikre barnets tarv gennem en sammenhæng med de kommunale børne- og ungepolitiker.
”Børnefaglighed og uvildighed er vigtige nøgleord for et godt tilsyn med anbringelser af børn og unge. Men Børne- og Kulturchefforeningen vil gerne advare mod en tro på, at statslig uvildighed med et snuptag løser de problemer, som vi alle er enige om findes,” slutter Flemming Olsen.
Spørgsmål kan rettes til: Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 9897 Formand for foreningens Børne- og Familienetværk, Christian L. Hansen 51 51 24 78 Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26