Børne- og Kulturchefforeningen glæder sig over eksperters forslag

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerups ekspertpanel om overgreb mod børn har udgivet rapport med deres anbefalinger.

”Der har været graverende enkeltsager i medierne, og det er godt, at vi nu får eksperters hjælp til at komme videre i kommunerne”, udtaler formanden for Børne- og Kulturchefforeningen Flemming Olsen.

Eksperterne kommer med 39 forslag. Mange centrale anbefalinger er i tråd med det arbejde og den udvikling, der allerede pågår i kommunerne.
Der findes ingen nemme og hurtige løsninger, som på én gang sikrer, at der aldrig mere sker overgreb mod børn. Der skal en bred indsats til.

Overgreb mod børn har generelt sammenhæng med mistrivsel, og skal løses ”ved ondets rod”. Det drejer sig ikke mindst om tidlig opsporing hos sundhedsplejersker, daginstitutioner, skoler og andre, der møder børn og unge i dagligdagen.

Kommunerne kan heller ikke løse opgavens selv. Vi har brug for information fra familien, naboer og andre almindelige borgere. Og når sagerne spidser til, har vi brug for et godt samarbejde med politi, statsforvaltning, sygehuse og andre myndigheder udenfor eget regi.
Børne- og kulturcheferne vil gøre vores til, at ekspertpanelets anbefalinger udvikles og implementeres til beskyttelse af børn og unge i Danmark”, slutter Flemming Olsen.

Spørgsmål kan rettes til: Formand Flemming Olsen, Direktør i Herlev Kommune tlf. 3051 9897 Formand for Børne- og Familiechefnetværket, Familiechef Christian L. Hansen i Aabenraa Kommune tlf. 5151 2478 Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26