Børne- og Kulturchefforeningen savner fortsat en klar og tydelig sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne

Reformen af erhvervsuddannelserne ligger i naturlig forlængelse af folkeskolereformen, og Børne- og Kulturchefforeningen ser mange positive tiltag i reformen, som samlet set bidrager til et kvalitetsløft af området. Men vi må også konstatere, at der er stykke vej endnu, før vi er i hus med at ændre den bekymrende udvikling, hvor færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse.

En fokuseret vejledning uden logik

Det er afgørende, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Dels fordi der kommer til at være mangel på faglært arbejdskraft, men også fordi alt for mange unge vælger en almen gymnasialuddannelsen. Derfor kan BKF undre sig over indretningen af den nye vejledningsstruktur:

”I Børne- og Kulturchefforeningen undrer og bekymrer vi os over, at man har valgt at lave det, man kalder en fokuseret vejledning. Det vil sige, at det kun er de unge, der er i tvivl om deres valg af ungdomsuddannelse, som kommer i personlig kontakt med en uddannelsesvejleder. De allerfleste unge vil dermed kun modtage en kollektiv generel uddannelsesvejledning.  At det skulle være med til at hjælpe flere i retning af en erhvervsuddannelse, har vi svært ved at se. For hvordan får man så direkte kontakt til de mange unge, som i dag ukritisk vælger en almen gymnasial uddannelse, fordi de ikke ved bedre eller ikke bliver præsenteret for andre muligheder? Det synes vi er en mærkelig tilgang og logik,”
udtaler Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Vi venter på sammenhængen i ungdomsuddannelserne

Børne- og Kulturchefforeningen havde håbet, at ministeren havde husket sine tidligere udtalelser om at se på ungdomsuddannelserne som en helhed.
Når der nu er kommet skærpede krav til erhvervsskoleuddannelserne, er det derfor vigtigt, at vi ser på, hvordan det hænger sammen med f.eks. adgangen til de almene gymnasiale uddannelser.

Bliver taberen de merkantile uddannelser?

Et andet område, som bekymrer BKF er omlægningen af de merkantile uddannelser, hvor grundforløbet kortes ned fra to til et år.
Der bliver her ikke noget adgangskrav, som til erhvervsuddannelserne. Bliver det så her, at de unge uden 2 i gennemsnit i dansk og matematik søger hen? Igen savner vi, at man har set på hele ungdomsuddannelsesområdet i et samlet perspektiv.

Stadig ingen afklaring på 10. klasse

Indførelsen af en 10. klasse EUD, giver stadig ikke svar på, hvad der skal ske med 10. klasse. Vil 10. klasse så kun blive for de elever, som skal videre til en erhvervsuddannelse? Igen stiller reformen flere spørgsmål end den giver svar. Derfor vil Børne- og kulturchefforeningen meget gerne indgå i en dialog om det videre forløb med at skabe en sammenhæng på hele ungdomsuddannelsesområdet.

Yderligere information:
Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, tlf. 2345 7730, eimo@balk.dk
Henrik Beyer, formand for BKF Ungenetværk, tlf. 2366 5232, henrik.beyer@herning.dk

Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen, tlf. 4175 0660, annr@balk.dk