Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) er stærkt bekymrede for konsekvenserne af Regeringens for­slag om at reducere mulighederne for at anvende SVU-midler til kompetenceudvikling af lede­re, lærere og pædagoger i den danske folkeskole. Det vil føre til en ringere folkeskole, da de nødvendige efteruddannelser i forbindelse med den nye folkeskolereform, ikke kan gennemføres i det planlagte omfang.

Som en undseelig bemærkning på side 29 i Regeringens fremlagte finanslovsforslag står der: ”Der sker således en målretning af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) mod uddannelses­sø­gen­de, der ikke allerede har erhvervet en videregående uddannelse”.

Det lyder ikke særligt bekymrende. Men konsekvenserne bliver, at den annoncerede milliard til kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen reduceres med 300 millioner kroner. Det skyldes, at ændringerne i SVU-reglerne vil medføre, at der ikke længere kan ydes tilskud til kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, dagtilbud, klubber eller social institutioner.

”Set i forhold til de store ambitioner med folkeskolereformen, herunder Regeringens egne udtalelser om at netop kompetenceudvikling af folkeskolens ledere og medarbejdere, er det stærkt bekymrende at denne besparelse og begrænsning på SVU-området er på forhandlingsbordet,” udtaler Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og fortsætter:

”BKF opfordrer til, at forligspartierne om folkeskolereformen ikke skyder sig selv i foden i forhold til at kunne realisere ambitionerne omkring linjefagsdækning, lederuddannelse og inklusionsopgaven som en helt nødvendig del af folkeskolereformen.”

 

Spørgsmål kan rettes til:
Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 9897

Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller  tlf. 23 45 77 30

Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen  tlf. 44 52 55 26