Folkeskolereformen kræver en stærk og nærværende ledelse på alle niveauer


Pressemeddelelse udsendt d. 4/12 kl. i forbindelse med præsentationen af udspillet til en ny Folkeskolereform.

En ny Folkeskolereform kræver en stærk og nærværende ledelse på alle niveauer

Børne- og Kulturchefforeningen ser frem til en ny Folkeskolereform, som i høj grad sætter fokus på, at alle børn skal blive dygtigere, at de skal trives i skolen og at skolen fortsat udvikles til at være den største kulturbærende institution. Reformen stiller derfor krav til en målrettet ledelse på Christiansborg, i kommunerne og lokalt på de enkelte skoler, siger Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen

BKF mener, at hvis vi skal løfte elevernes faglighed kræver det, reel forandring ude på de enkelte skoler. Vi skal ikke bare lave mere af det samme men tage de nye muligheder, som reformen lægger op til, til os. Det kræver, at vi har en klar og tydelig ledelse, som sætter klare mål, og som prioriterer at styrke lærernes kompetencer.

”Skoleledelsen skal foruden at opsætte klare mål, også kunne initiere samarbejde på tværs af ikke bare faglighed, men også række ud til samarbejde med civilsamfund, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne. Det er en opgave, vi som kommunale ansvarlige ledere er klar til at støtte op omkring, for det er afgørende for, om vi lykkedes med at klæde eleverne bedst muligt på til fremtiden,” udtaler Flemming Olsen.

Fra skrivebord til undervisning
Som kommunale chefer ser vi frem til muligheden for større lokal selvbestemmelse bl.a. når det gælder kvalitetsrapporter og elevplaner. Det gør det muligt, at tilrettelægge fokusområder for de enkelte skoler og kommuner, så de passer til virkeligheden og eleverne. Dermed kan skrivebordsarbejdet blive et reelt redskab i undervisningen, som kan sikre kvaliteten og fagligheden.

En længere skoledag hjælper sårbare børn
At forlænge skoledagen vil for de socialt udsatte elever være positivt for mere end bare fagligheden, idet en god skole hjælper børn til at kunne mestre vanskelige vilkår i familien og uden for skolen.

De sociale myndigheders muligheder for at hjælpe børn i udsatte positioner er dybt afhængig af en god skole, hvor børn trives og lærer noget sammen med andre børn. Tid, der går godt i skolen, ruster børn til at klare sig godt udenfor skolen.

Børne- og Kulturcheferne er klar til at deltage aktivt i arbejdet med en ny folkeskole
En ny folkeskolereform med bred national opbakning er afgørende for folkeskolens fremtidige succes, siger Flemming Olsen, formand for BKF.

Kommunerne og skolerne har brug for at vi efter reformens vedtagelse får ro på skoleområdet lang tid fremover, for dermed at kunne implementere den vidtgående reform bedst muligt. Ellers kan vi ikke sikre det faglige løft af eleverne.

Børne- og Kulturchefforeningen har deltaget aktivt i partnerskabets arbejde med forarbejdet til den nye Folkeskolereform. Foreningen støtter op om at genoplive partnerskabet, når reformen skal implementeres. Det vil sikre en national bred opbakning og sikre, at vi får tænkt skoleudviklingen i bredt perspektiv, hvor alle aktører inddrages i og tager ansvar for folkeskolen og vores børns fremtid.

Børne- og kulturchefforeningen ser frem til dette arbejde og er klar til at indgå i et konstruktivt samarbejde til gavn for alle børn og unge.

Spørgsmål kan rettes til:
Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 9897
Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller 23 45 77 30
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26