Børne- og Kulturchefforeningen har netop modtaget Følgegruppens anbefalinger til en styrket pædagoguddannelse. 7 specifikke punkter sætter fokus på, hvordan pædagoguddannelsen kan styrkes – det bakker vi i høj grad op om.
Særligt på ét punkt indeholder evalueringen noget meget interessant – nemlig når det handler om de pædagogstuderene praktikperiode – og forslaget om at gøre alle praktikperioder SU-finansierede.
”En praktikperiode som er SU-finansieret vil give bedre muligheder for, at de enkelte perioder bliver mere udbytterige for både institution og den studerende” siger BKF´s formand Flemming Olsen. Flemming Olsen fortsætter ”en del af problemerne med den lønnede praktisk i dag er, at den studerende i højere grad indgår i den almindelige normering – fremfor det som egentligt er formålet, nemlig at den studerende skal have fagligt mest mulig udbytte af praktikperioden”
BKF bakker op om, at reducere varigheden af den enkelte praktikperiode – og så i stedet have flere kortere fokuserede praktikperioder. Dette vil muliggøre en øget specialisering af pædagoguddannelsen, hvilket der i høj grad er behov for.
Endelig har Følgegruppen yderligere en vigtig pointe omkring praktikken: Der er behov for at styrke dynamikken mellem praktikstedet og uddannelsesinstitutionen. Det kan for eksempel gøres ved at lægge vægt på ét eller flere specifikke faglige emner, som den studerende kan fokusere på i forbindelse med praktikopholdet, og som kunne blive fulgt op af en formaliseret form for prøve efter endt praktikperiode.
Spørgsmål kan rettes til:
Formand Flemming Olsen, Direktør i Herlev Kommune tlf. 30 51 9897
Formand for Dagtilbudsnetværket Lars Sloth, Direktør i Thisted Kommune, 2088 1180
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26