Valget er overstået, stemmerne talt op og vi skal have ny regering. En regering, som uden nogen tvivl vil påvirke de borgernære kommunale områder.

Genetabler et ministerie for hele 0-18 års-området
Børne- og Kulturchefforeningen vil derfor gerne opfordre en ny regering til at bruge det momentum, som findes lige nu, hvor ministerposter og ministerier skal fordeles. Det er tidligere set, at der kan byttes rundt på opg
avefordelingen i de enkelte ministerier, hvis ikke helt nye ministerier ser dagens lys.

”Det er vigtigt, at en ny regering tænker i at organisere sig på en måde, så ministerierne støtter op om kommunernes arbejde med at skabe sammenhæng i indsatserne i forhold til børn og unge. Derfor vil det give rigtig god mening f.eks. at genetablere et samlet ministerium, som rummer hele 0-18 årsområdet,” udtaler René G. Nielsen formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF).

Lad kommunerne udvikle lokale løsninger
Stat og kommuner har brug for hinanden i den fortsatte udvikling af vores velfærdsydelser, hvor vi skal finde de hensigtsmæssige kapacitetsopbygninger til gensidig gavn. F.eks. i det videre arbejde med folkeskolen, i udviklingen af højkvalitets dagtilbud, i indsatsen overfor sårbare børn og unge og en fælles understøttelse af kulturlivet.

Men det kræver også, at politikerne på Christiansborg sætter rammerne for det gode arbejde og samtidig lader kommunerne udvikle de lokale løsninger inden for rammerne.

”Det er afgørende, at kommuner og stat samarbejder. Der er ikke brug for, at staten overtrumfer den kommunale styring, men der imod har tillid til, at de kommunale politikere og forvaltninger kan udfylde lovgivningen – og står til ansvar for de kommunalpolitiske prioriteringer. Der er ofte store lokale forskelle, som gør, at kommuner ikke kan arbejde på samme måde landet over. Ved en stærkere kommunal styringskæde gør vi forskellene til en styrke overfor borgerne, når vi omsætter Christiansborgs beslutninger til borgernær service” afslutter René G. Nielsen.

Børne- og Kulturchefforeningen ser frem til et samarbejde med en kommende ny regering.