Kommentar til KL, DI og Dansk Metals udspil om 10. klasse


Børne- og Kulturchefforeningen er positive overfor en markant udvikling af 10. klasse

De tre organisationers tanker om 10. klasse har det rette fokus. 10. klasse er ikke omfattet af folkeskolereformen, hvilket giver mulighed for at se på 10. klasse med nye briller.

”Der er brug for en samlet læringsreform i Danmark. Hvor der konsekvent tænkes sammenhæng i lovgivningen fra dagtilbud til endt ungdomsuddannelse. I dette perspektiv bliver 10. klasse centralt som indholdsmæssig brobygger fra folkeskole til erhvervsuddannelserne,” udtaler Flemming Olsen formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Det skal være tydeligere for eleverne i folkeskolen, at de også har mulighed for at vælge en erhvervsuddannelse, der matcher deres interesser, kvalifikationer og drømme. Samt at erhvervsuddannelserne også rummer teoretisk viden og dermed kan være en vej til en overbygningsuddannelse.

”Tidligere havde unge et langt større kendskab til erhvervsuddannelserne, fordi erhvervene var tydeligere i lokalsamfundet og fordi de ofte gik i deres forældres fodspor. I dag har eleverne i folkeskolen ikke længere denne fornemmelse for de praktiske fag. Det må der rettes op på,” siger Flemming Olsen.

Men der er også en række andre muligheder for samarbejde mellem erhvervsuddannelserne og folkeskolen ud over 10. klasse, f.eks. introduktion til uddannelserne gennem udveksling på enkelte dage, hvor der undervises på Erhvervsskolen, udveksling af lærer og andre initiativer. Derudover er det befordrende at bygge et strategisk samarbejde mellem de politiske og administrative systemer lokalt mellem kommunen og erhvervsskolen, et samarbejde hvor andre ungdomsuddannelser også kan indgå.

Med de forpligtende samarbejder, kan 10. klasse bruges som forberedelse, og introduktionsår til andre ungdomsuddannelser end lige de gymnasiale. Det kan give afklaring og ruste eleverne til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse første gang og dermed hjælpe flest mulige elever til at gennemfører en

Det må således ikke ende med, at kun de der er på vej til en erhvervsuddannelse der kommer i 10. Kl. Udviklingen af 10. klasse skal derfor baseres på det værdigrundlag, at koblingen mellem teori og praksis er et ligeværdigt uddannelsestilbud og samfundsmæssigt nødvendigt tilbud sammen med de traditionelle gymnasiale uddannelser.

Spørgsmål kan rettes til:

Formand Flemming Olsen, Direktør i Herlev Kommune tlf. 3051 9897
Formand for skolenetværket Eik Møller, Direktør Ballerup, tlf. 2345 7730