Børne- og Kulturchefforeningen vil arbejde målrettet på at skabe helhed i børne- og ungepolitikken

Fredagens ministerrokade, hvor det 0-6 årige børneområde rykkede fra undervisningsministeriet tilbage til Socialministeriet, giver anledning til bekymring for landets kommunale børne- og kulturchefer.

Børne- og Kulturchefforeningen så en unik og styrket mulighed for at skabe sammenhæng og kontinuitet i børns liv. Det åbnede op for at gennemtænke sammenhænge mellem dagtilbud og skole, og derigennem skabe en samlet strategi for børns læring.

”Det er ærgerligt, at regeringen har valgt ikke at bevare en samlet lovgivning og regulering af dagtilbuds- og skoleområdet i ét ministerium. I de seneste år er der gjort meget for at skabe mere helhed i lovgivningen. For eksempel erstatter et samlet Råd for Børns Læring det nuværende Skoleråd. Når det nu igen bliver delt i to ministerier, er der brug for stærk koordinering, hvis arbejdet med et samlet 0-18-årsperspektiv skal fortsætte,” udtaler Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

For selv om Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, har udtalt, at hun vil prioritere arbejdet med at skabe sammenhæng på børneområdet, så viser erfaringen dog, at uanset de gode intentioner, så er afgrænsningerne i ministeriernes ressorts altid en barriere for helhed og sammenhæng.

Derfor vil Børne- og Kulturchefforeningen arbejde fokuseret på, at holde ministerierne op på, at samarbejde på tværs af ressortområderne. Dette gælder også lovgivningen i forhold til sårbare børn og unge, som hele tiden har været placeret i Social- og integrationsministeriet.

”For skal vi høste de positive effekter, af de seneste års fokus på læring og kvalitet igennem hele børne- og ungdomslivet, er det afgørende, at holde fast i kontinuiteten med fælles fokus på læring og kvalitet. Uanset hvilket ministerium, der måtte sidde med ansvaret får børn og unges læring og dannelse,” siger Flemming Olsen.

Derfor ser Børne- og Kulturchefforeningen frem til at samarbejde med den nye minister, med henblik på at støtte, at der skabes klar sammenhæng i hele lovgivningen for familie-, dagtilbuds- og skoleområdet.
”Det er vigtigt, når vi ønsker at skabe reel inklusion samt progression i alle børns læring og udvikling. BKF vil endvidere opfordre til at regeringen næste gang, der skal ske justering af ministerområderne, opretter et samlet Børne- og ungeministerium,” slutter Flemming Olsen.

Spørgsmål kan rettes til:

Formand Flemming Olsen, Direktør i Herlev Kommune tlf. 3051 9897
Formand for Dagtilbudsnetværket Lars Sloth, Direktør i Thisted Kommune, tlf. 2088 1180
Formand for Skolenetværket Eik Møller, direktør Ballerup Kommune, tlf. 2345 7730
Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen tlf. 4452 5526