Kommentar til produktivitetskommissionens rapport om uddannelsesområdet


Det er godt at være konstruktivt kritisk overfor det samlede uddannelsessystem, men pas nu på at vi ikke importerer kendte systemfejl fra starten

”Børne- og Kulturchefforeningen noterer sig med glæde, at Produktivitetskommissionen i dag bekræfter det som BKF længe har sagt – at der er behov for at se hele ungdomsuddannelsesområdet under et, i stedet for at fortsætte med at vedtage sektorreformer a la det nuværende forslag til en erhvervsuddannelsesreform” udtaler foreningens formand Eik Møller og fortsætter:

Bekymrende, at staten skal pege på de ”rigtige” uddannelser
”Vi er dog bekymret over, at Produktivitetskommissionen gør sig til talsmand for, at staten i langt højere grad skal afgøre, hvilke videregående uddannelser, der er ”rigtige” og hvilke, der er mindre ”rigtige”.  Det er et markant skifte og opgør med tidligere forståelse af, hvordan motivation for at gennemføre en uddannelse skabes og vedligeholdes.

BKF opfordrer Produktivitetskommissionen ikke at hoppe i den modsatte grøft, og erstatte ”at de unge vælger med hjertet” med ”at de unge vælger med hjernen, efter statens anbefalinger”.

Begå ikke samme fejl som Sydkorea
”Hvis vi ser mod de lande, fx Sydkorea, hvor staten har spillet en meget styrende rolle for, hvad der er uddannelsesmæssigt rigtigt og forkert, så viser den strategi også at have alvorlige systemfejl. Tidligere overvismand Torben M. Andersen fraråder fx, at Danmark laver en såkaldt ”Sydkorea”. Lad os gøre det mere intelligent i Danmark, og lad os samarbejde om det på tværs af sektorer og myndigheder,” siger Eik Møller.

Opgør med de semi-markedsgjorte uddannelsesinstitutioner
BKF er dog enige i en række af Produktivitetskommissionens pointer. Særligt den kritiske pointe i forhold til at ungdomsuddannelsesinstitutionerne på en række områder er blevet semi-markedsgjorte. Det bør der gøres op med.

Det er BKF’s opfattelse at de nye selveje-konstruktioner har skabt en række incitamenter til at sub-optimere på institutionsniveau. Det har i praksis har betydet, at de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som har haft relativt mange ressourcer, lettere har kunnet få flere ”kunder” i butikken. Dermed kan de tilbyde mere spændende uddannelser og uddannelsesmiljøer, end de ungdomsuddannelser, der har haft relativt færre.

Det har efter BKF’s opfattelse medvirket et søgemønster, hvor alt for mange vælger det almene gymnasium og for få vælger en erhvervsuddannelse. Alt sammen kontraproduktivt til de samfundsmæssige behov i en lille åben økonomi, som den danske.

 
Spørgsmål kan rettes til:
Formand Eik Møller 23 45 77 30

Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 41 75 06 60