Kulturen dækker mange behov, men vi skal stadig værne om kulturens egen værdi.

Kulturområdet er i vækst – ikke kun i kraft af kultur og folkeoplysningens egen værdi, men også fordi det indgår som drivkraft i kommunernes generelle udvikling.
Kultur- og fritidslivets betydning for kommunens erhvervspolitik, sundhedspolitik og pædagogiske indsats i dagtilbud og skole blevet tydeligere og tydeligere gennem de sidste år. Nogle oplever, at kulturen underordnes fx erhvervsudviklingen, sundhedspolitikken m.v.
Børne- og Kulturchefforeningen ser det i stedet som et ligeværdigt samvirke. Kultur og erhverv har f.eks. meget at lære af hinanden. Stadigt flere erhvervsvirksomheder samarbejder med kunstnere, fordi nogle af kulturlivets helt store styrker jo netop er at kunne iscenesætte, skabe oplevelser, tænke utraditionelt og skabe innovation.
”Det bliver kunsten ikke ringere af. Blot vi husker, at kunst, kultur, idræt, bevægelse og folkeoplysning også har lov at stå alene som en værdi for den enkelte” udtaler Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.
”Der skal fortsat eksperimenteres med former for deltagelse og inddragelse, så kulturtilbud og folkeoplysning kan være for alle. Ikke blot som en institutionel eller instrumentel størrelse til brug for vækst men også som en kanal for lyst og begær – og fællesskabelse,” forsætter han.
Den kreative skabelsesproces, den åbne invitation til deltagelse og en vision om fælles dannelse har været bærende for utraditionelle samarbejder mellem erhvervet og kulturen og på tværs af sektor og kommunegrænser gennem flere år. Lige netop nu indgås store kulturaftaler på tværs af kommuner – på tværs af områder – og foreningen ser frem til resultaterne af dette.
Derfor er BKF også glade for at se, at den nye folkeoplysningslov netop sætter fokus på folkeoplysningens betydning for medborgerskab og det demokratiske grundlag for vores samfund. Dermed bliver kulturens evne til at inddrage og skabe fællesskab imellem mennesker sat i fokus.
Desværre blev der ikke plads til de påtrængte behov for afbureaukratisering i forhold til kommunernes administration af loven, som man kunne have håbet. BKF håber der snart også skabes mulighed herfor.
Børne- og Kulturchefforeningen er samlet til årsmøde d. 16. – 18. november.
Spørgsmål kan rettes til Flemming Olsen, tlf. 3051 9897 eller foreningssekretær Anne Sofie Rasmussen, 44 52 55 26